Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sikrer as sikrer as sikrer as sikrer as sikrer as brannport brannporter brannporter branndører branndører branndør tilfluktsrom tilfluktsrom tilfluktsrom

RULLEPORTER-LEDDPORTER-DØRER-BRANNGARDINER

Flomsikker dør utviklet for flomutsatte områder.

  • Benyttes som inngangsdør, kjellerdør, dør til garasje, dør til lager og der det er viktig å holde vannet ute.
  • Hele døren kan stå under vann.
  • Sertifisert isoleringsverdi, Ud 1,5 W/m2K
  • Døren kan leveres i bredde inntil 1210mm og høyde inntil 2300mm
  • Er og meget godt egnet mot innbrudd. Leveres med sikkerhetsklasse inntil RC3

Flomsikker garasjeport utviklet for flomutsatte områder.

  • Garasjeport lukket = 99.9% av flomvannet holdes utenfor garasjen
  • Med porthøyde på 2500mm er lekkasjen minimert ved vannstand inntil 1600mm utenfor port
  • Sikrer dermed verdier, installasjoner og annet som lagres innenfor porten
  • Portens konstruksjon sørger for god sikkerhet mot innbrudd.

Flomsikker vil si at det i løpet av 24 timer, kan det via dørens konstruksjon trenge igjennom maks 240 liter vann. Dette er da testet med rent vann. Under flom er vannet ofte veldig urent, urenheten vil hjelpe med å gjøre konstruksjonen tettere og da bidra til å slippe inn mindre mengde vann.

Ta kontakt for informasjon og tilbud.